U bent hier:  Home  /  Over Dika  /  Doel

Doel

Ontmoetingsplaats en forum

DIKA wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats en een forum zijn voor alle fotografen. Hierbij is het niet belangrijk of je nog “groen achter de oren” bent of dat je “al jaren” met fotografie bezig bent. Binnen onze club willen we een open en creatieve sfeer bieden waar ieder op zich fotografisch kan evolueren. We vinden het belangrijk dat er individueel en binnen het clubgebeuren progressie is in onze fotografie, dit willen we stimuleren door regelmatig boeiende avonden te organiseren rond een bepaald thema  of door het uitnodigen van gastsprekers. 


Diaclub Kapellen

Gegroeid uit de “Diaclub Kapellen” ligt vandaag de nadruk op het digitale werk en op het geprojecteerde beeld. Naast het bekijken en bespreken van individuele beelden ligt een zwaartepunt van onze werking bij het maken van klankbeeldmontages (AV-montages of reeksen), waarbij we streven naar een harmonisch samengaan van klank en beeld tot een boeiend geheel.


Lidgeld

Dika vraagt een zeer democratisch jaarlijks lidgeld van haar leden.  Daarenboven is er voor jongeren onder de vijfentwintig jaar, en voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, een korting voorzien van 30 % op dit bedrag.  Voor verdere info kan u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

DIKA vzw

© Copyright 2011