U bent hier:  Home  /  Over Dika  /  Geschiedenis

Geschiedenis

DIKA is een club met een lange geschiedenis …
We schrijven medio jaren 50 ; de economie én de bevolking had de (na-)oorlogse ellende achter zich gelaten, nieuwe woonwijken rezen uit de grond als paddenstoelen, en buurt-verenigingen zagen het daglicht.
Eén van deze verenigingen was de LSA Bloemenweelde met Herman Breugelmans als voorzitter.
Herman was een verwoed fotograaf en met andere geïnteresseerden werd onder de vleugels van de moedervereniging Bloemenweelde een diaclub opgericht, met als doelstelling ‘de betere vakantiedia maken’.
De eerste jaren werd er afwisselend bij de leden thuis vergaderd.
Rond 1974 kwam Stef Van Aerde de rangen van de club vervoegen – hij was Schepen in het toenmalige Ekeren en hielp ons een eigen stek te vinden, boven het filiaal van de bibliotheek Zilverenhoek. Het was het prille begin van het diagebeuren – en het nog véél prillere begin van gesonoriseerde reeksen in overvloeiing.
Regelmatig werden opendeurdagen en gastvoorstellingen georganiseerd, en de club werd vaak gevraagd om projecties te verzorgen op locatie.
In 1983 vernam de club dat de locatie niet meer beschikbaar zou zijn, wegens fusie van de wijk Zilverenhoek bij Kapellen.
In eerste instantie werd de club opgevangen door de collega’s van de Kapelse Fotokring, die huisden in de voormalige gemeentelijke meisjesschool. Er werd echter druk gelobbyd voor een nieuwe eigen stek, en tenslotte was het zover : we konden opnieuw beschikken over een eigen lokaal, in dezelfde voormalige school.
Meer dan 650 manuren werden geleverd door de eigen leden en op 17 januari 1986 kwam de toenmalige waarnemend burgemeester de lintjes doorknippen.
In 1991 werd gekozen voor een zelfstandige structuur, los van de wijkwerking LSA Bloemenweelde. Dit bracht ook een naamsverandering met zich mee, en DIKA was geboren. Datzelfde jaar kregen we te horen dat we opnieuw ons lokaal zouden moeten verlaten. Voor de 2de keer moesten we een andere stek gaan zoeken, en daarbij lieten we ons oog vallen op gemeentegronden tussen de Frans de Peuterstraat en het Klein Heiken, volledig onbebouwd op het lokaal van Chiro Jez na.
Marcel Schellekens tekende voorstellen uit en van het gemeentebestuur van Kapellen kregen we de toelating om een lokaal te bouwen op dit terrein… dit echter wél volledig op eigen kosten. Op 2 weken was het nodige geld bij elkaar gebracht. De lening zelf was in 3 jaar tijd volledig terugbetaald aan de leden. Op 17 februari 1992 werd gestart met de bouwwerken. Meestal werd er enkel op zaterdag gewerkt, enkel als het écht niet anders kon ook wel eens tijdens de week - soms overtrof het aantal vrijwillige ‘bouwvakkers’ ruimschoots het aantal benodigde handen. Eind augustus kon het lokaal reeds in gebruik worden genomen.
Ondertussen zitten we al bijna 20 jaar in ons eigen clublokaal, en in de loop van het laatste decennium zijn zowat alle leden van de club overgeschakeld van analoge naar digitale fotografie. Nog steeds is er een streven naar ‘een betere vakantiedia’, maar tegelijkertijd is ons blikveld sterk verruimd. De resultaten kan u elders op deze site bewonderen.

 

DIKA vzw

© Copyright 2011