top of page
WAT DOEN WIJ?
Ontmoetingsplaats en forum

DIKA wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats en een forum zijn voor alle fotografen. Hierbij is het niet belangrijk of je nog “groen achter de oren” bent of dat je “al jaren” met fotografie bezig bent. Binnen onze club willen we een open en creatieve sfeer bieden waar ieder op zich fotografisch kan evolueren. We vinden het belangrijk dat er individueel en binnen het clubgebeuren progressie is in onze fotografie, dit willen we stimuleren door regelmatig boeiende avonden te organiseren rond een bepaald thema  of door het uitnodigen van gastsprekers.

 

Diaclub Kapellen

Gegroeid uit de “Diaclub Kapellen” ligt vandaag de nadruk op het digitale werk en op het geprojecteerde beeld. Naast het bekijken en bespreken van individuele beelden ligt een zwaartepunt van onze werking bij het maken van klankbeeldmontages (AV-montages of reeksen), waarbij we streven naar een harmonisch samengaan van klank en beeld tot een boeiend geheel.

 

Lidgeld

DIKA vraagt een zeer democratisch jaarlijks lidgeld van haar leden.  Daarenboven is er voor jongeren onder de vijfentwintig jaar, en voor mensen met een handicap, een tegemoetkoming op dit bedrag.  Voor verdere info kan u altijd contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

BESTUUR

Functie

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Schatbewaarder

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Naam

Walter Vermylen

Luc Jongeneelen

Ann Haverhals

Guy Hoogstoel

Jan Claessens

 

Robbie Breugelmans

 

Jacqueline Lopez

Julien Messiaen

GESCHIEDENIS

Midden jaren 1950 hadden de economie en de bevolking de (na-)oorlogse ellende achter zich gelaten, nieuwe woonwijken rezen uit de grond, en buurtverenigingen zagen het daglicht. Een van deze verenigingen was de Landelijke Sociale Actie Bloemenweelde (de naam van de wijk waar de club ontstond), die in 1956 werd opgericht met Herman Breugelmans als voorzitter.

 

In die periode werd fotografie toegankelijk voor de man in de straat. Herman was een verwoed fotograaf en met een aantal gelijkgezinden richtte hij in 1972 onder de moedervereniging Bloemenweelde een diaclub op. De naam van de club werd Diaclub Bloemenweelde en de voornaamste doelstelling werd het maken van ‘de betere vakantiedia’. Eerst werd er afwisselend bij de leden thuis vergaderd, maar vanaf 1974 kreeg de club boven het filiaal van de bibliotheek Zilverenhoek een eigen vergaderruimte. In 1983 vernam de club dat het lokaal niet meer beschikbaar zou zijn: de wijk Zilverenhoek ging deel uitmaken van Kapellen, en het bibliotheekfiliaal ging verdwijnen. Ze moesten een nieuwe plek zoeken.

 

De club werd eerst opgevangen door de collega’s van de Kapelse Fotokring, die huisden in de voormalige gemeentelijke meisjesschool. Maar vanwege plaatsgebrek vroeg de club bij de gemeente om een nieuwe eigen stek, die ze tenslotte ook kreeg, in diezelfde school. In januari 1986 werd dit lokaal in gebruik genomen.

 

In 1991 gebeurden er twee dingen. Ten eerste koos de diaclub voor een zelfstandige structuur, los van de wijkvereniging LSA Bloemenweelde. Het bestuur besloot meteen om ook de naam te veranderen, en DIKA (Diaclub Kapellen) was geboren!

Ten tweede kreeg de club te horen dat ze opnieuw het lokaal moest verlaten: de oude meisjesschool werd gesloopt om plaats te maken voor het Winkelcentrum Promenade. Het oog van DIKA viel toen op de gemeentegronden aan het Klein Heiken, waarop enkel het lokaal van Chiro Jez stond. De gemeente gaf toestemming om er een nieuw lokaal te bouwen… Dit lokaal werd volledig door de clubleden zelf gefinancierd én eigenhandig gebouwd!

 

Na de millenniumwisseling brak de digitale fotografie definitief door, en de club liet het analoge tijdperk achter zich – de naam DIKA staat heden voor ‘Digitaal Kapellen’. Doorheen de jaren is ook het oorspronkelijke doel, het maken van ‘de betere vakantiedia’ veranderd en verbreed.  Onze leden maken en tonen tegenwoordig foto’s van de meest diverse disciplines en onderwerpen (zie Portfolio). Uit het dia-tijdperk hebben we wel het maken van klank-beeldmontages overgehouden, zij het nu onder de vorm van digitale AV-reeksen.  We werken al jaren samen met de gemeente Kapellen en doen mee aan evenementen zoals de jaarlijkse Open Monumentendag. Naast het jaarlijkse festival met vertoningen van klank-beeldmontages in maart, organiseert de club ook de tweejaarlijkse fototentoonstelling Focus on DIKA, die plaatsvindt in januari in het 't Oud-Gemeentehuis.

Pagina einde
bottom of page